-

Jurmo är en liten idyllisk skärgårdsö i Ålands nordöstra skärgård. Söderängs Gård finns precis i utkanten av bykärnan. Vi är omgärdade av havet, bergsknallar, tallar och enbuskar. Gamla stenmurar bildar gårdstunet och ramar in trädgården. På en dryg halvtimme tar man sig med båt eller färja från Gustavs. Från fasta Åland går skärgårdsfärjan genom en underbart vacker skärgård.


Söderängs 22950
Jurmo, Brändö, Åland
Lat N 60 ⁰ 31’ 33" N Long E 21⁰ 4’ 26" E

Tel +358407099504

Jurmo restaurang & gästhamn: www.jurmo.ax

OM SÖDERÄNGS
GÅRD